Tanı ve Tedavi Yöntemleri - Kanser Hastanesi - Medical Park

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

PET/CT

Kanser haritasının çıkarılmasını sağlayan PET/CT teknolojisi, kanserin tanı ve taramasının yanı sıra yaygınlığının da belirlemesinde de kullanılmaktadır. PET/CT; PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) ve CT (bilgisayarlı tomografi) birleşiminden oluşmaktadır. Kontrolsüz çoğalan kanserli dokudan alınan doku parçalarından teşhis için yeterli hücre elde edilmeyebilir. PET/CT canlı hücrelerin yoğunlaştığı alanları göstermektedir.

MEME/PET

Görüntüleme teknolojisi olan Meme PET (Pozitron Emisyon Mammografi / PEM) ile memedeki çok küçük boyutlardaki lezyonlar yüksek duyarlılıkla gösterilmektedir. Memedeki anormal dokuya ait tutumlar 1.6 mm’ye varan bir duyarlılıkla detaylı bir şekilde ortaya konmaktadır.

MR

MR olarak bilinen Manyetik Rezonans, vücudun bir bölgesinin kitlesel olarak görüntülenmesini sağlamaktadır. X ışınlarını kullanmayan bu cihaz,  dev bir mıknatıstan oluşmaktadır. Elektromanyetik ve radyo dalgaları ile görüntüleme yapmaktadır. Radyasyon içermeyen bir teknik olan MR ile yumuşak dokuların görüntülenmesinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Detaylı bir tarama gerçekleştirdiğinden birçok kanser odağı yakalanabilmektedir.

İleri teknoloji ürünü bir görüntüleme cihazı olan 3 Tesla MR, tüm vücudun görüntülenmesinde de kullanılmaktadır. Beyin ameliyatlarına da katkı sağlayan bu cihaz, ameliyat sırasında sağladığı hızlı görüntülerle ameliyatta başarılı sonuçlara ulaşma oranını arttırmakta, cerrahın ise ameliyat bölgesini kapatmadan steril bir ortamda tetkik yapmasını sağlamaktadır. 

MAMOGRAFİ

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanserinin oluşumunda ortaya çıkan erken bulguları gösteren bir radyolojik tanı yöntemidir. Belirli bir yaş grubu üzerindeki tüm kadınlara uygulanabilen bu yöntem ile meme filmi çekilerek kanser erken safhada yakalanmaya çalışılmaktadır.

GENETİK TARAMA

Kanserin ortaya çıkmasında genetik faktörler de ön plandadır. Bu nedenle bazı kanser türlerinin erken saptanmasında ve önlenmesinde genetik araştırmalar katkı sağlamaktadır. Uygulanan aile gen taraması hizmetiyle risk altındaki aile bireylerini belirlemek ve erken müdahale etmek mümkün.

TOMOGRAFİ

X- ışınının kullanıldığı Bilgisayarlı Tomografi’de incelenen bölgenin kesitsel görüntüsü alınmaktadır. Yumuşak doku ve kemiklerin değerlendirilmesinin yanı sıra iç organların durumuna da bakılmaktadır.  İleri düzeyde görüntüleme imkanı veren Tomografi, hastalığın teşhisinde önemli bir yer tutmaktadır.