Tedavi Yöntemleri - Kanser Hastanesi - Medical Park

Tedavi Yöntemleri

RADYASYON ONKOLOJİSİ

Radyasyon onkolojisi, radyasyon adı verilen iyonlaştırıcı ışınları kanser hastalığının tedavisinde kullanmaktadır. Radyasyonla tedavide ana prensip, hücrelerin ölmesinin sağlanması veya bölünmelerinin engellenmesidir. Radyoterapide temel amaç, tümöre, planlanan yüksek öldürücü dozu verirken, tümörün etrafındaki normal sağlam dokuların mümkün olduğunca az doz almasını sağlamak ve korumaktır. Tüm kanser hastalarının yüzde 70′i tedavinin herhangi bir aşamasında radyoterapiye gereksinim duymaktadır.

GAMMA KNIFE  

Gamma Knife;  beyin tümörleri, arteriovenöz malformasyonlar,  ağrı veya hareket bozuklukları, tedavisinde kullanılan herhangi bir cerrahi kesiye gerek kalmadan ameliyat yapılmasını sağlayan en gelişmiş ışın cerrahisi yöntemlerden biridir.  Beyinde bulunan spesifik lokasyona ulaşmayı hedefleyen radyocerrahi yöntemi olarak da tanımlanmaktadır.

Çok sayıda (201 adet) düşük enerjili (geçtiği beyin dokusunda hasara yo açmayan) ışın demetlerinin kafatası içinde hastalıklı bölgeye yönlendirmesi ve hastalıklı bölgede odaklanıp sadece bu noktada yüksek enerji sağlayarak dokuda biyolojik ve genetik değişiklik yaratılmasının amaçlı kullanılması sistemidir.

Gamma Knife Işın Cerrahisi genellikle açık beyin cerrahisinin mümkün olmadığı ya da yüksek risk taşıdığı durumlarda tercih edilen bir beyin cerrahisi yöntemidir. Hem iyi huylu tümörleri hem de kötü huylu tümörleri tedavi edebilmektedir. Ayrıca beyin tümörü dışında; damarsal beyin hastalıklarında ve fonksiyonel beyin hastalıklarında da kullanılmaktadır.

Gamma Knife Işın Cerrahisi tedavisinden sonra hastanede yatış süresi günübirliktir. Kişi ertesi gün sosyal ve iş hayatına devam edebilmektedir. Tedaviye bağlı ölüm riski % 0,1’in altında olurken kalıcı sakatlık riski % 2’nin altındadır.

Beyin- hipofiz tümörlerinin ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılan Gamma Knife Işın Cerrahisinde 8000’i aşkın hasta tecrübesiyle hizmet vermekteyiz.

Gamma Knife tedavisinin avantajları nelerdir?

 • Geleneksel cerrahi yöntemi ile güvenli bir şekilde ulaşılamayan derin yerlerdeki beyin tümörlerine erişebilme imkanı sunması.
 • Cerrahi kesiye gerek kalmadan, ışın cerrahisi ile tedavi edebilme imkanı
 • Hastanın yatış süresinin kısa olması, operasyondan 1 gün sonra iş başı yapılabilmesi
 • Klasik ameliyat yöntemlerine  göre komplikasyon riskinin az olması
 • Güvenli ve düşük maliyetli olması
 • Tedavi sonrası ağrının az olması
 • Anesteziye gerek olmaması

Gamma Knife Radyo Cerrahi Uygulaması Hangi Durumlarda Uygulanır?

 • Beyinde ulaşılması zor yerlerde bulunan tümörlerin tedavisinde
 • Optik sinir ve beyin hücreleri gibi tehlikeli yapılara yakın yerlerdeki tümörlerin tedavisinde
 • Geleneksel beyin ameliyatı olmak için sağlığı elvermeyen hastaların tedavisinde
 • Geleneksel beyin ameliyatı olmuş; fakat sonuç alamamış hastaların tedavisinde
 • Metastatik beyin tümörü olan, kemoterapi ya da radyasyon tedavisi alan kanser hastalarının tedavisinde
 • Metastatik beyin tümörü olan radyasyon tedavisi ile sonuç alamayan hastaların tedavisinde

INTRAOPERATİF MR NEDİR?

Intraoperatif MR, navigasyon ve ultrason teknolojisiyle, beyin ve omurga ameliyatlarında (ameliyathane dışına çıkmadan) ameliyat esnasında MR çekerek tümörün temizleme durumunu gösteren bir yöntemdir.  Böylece beyin tümöründe parça kalıp kalmadığını göstermektedir. En önemli özelliği operasyon sırasında kontrol imkanının olması ve ikinci operasyona gerek kalmamasıdır.

Intraoperatif MR Avantajları Nelerdir?

 • Operasyon sırasında zaman kaybı olmaması
 • Enfeksiyon riskinin az olması
 • Steril ameliyathane ortamının içinde olması
 • İkinci bir ameliyat riskinin olmaması
 • Nöro navigasyon sistemiyle birlikte kullanılıyor olmasından dolayı ameliyat esnasında beyinle ilgili diğer dokulara zarar verip verilmediğinin görülmesi.

IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy)

IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy), üç boyutlu konformal radyoterapinin (3D-CRT) geliştirilmiş bir şeklidir. Binlerce radyasyon hüzmesinin akımı, ileri bir bilgisayar yazılımı yardımıyla, farklı tedavi volümlerine değişik şiddette radyasyon vermek suretiyle ayarlanabilmektedir. Böylece tümörlü dokuyu yok edecek mümkün olan en yüksek doz, normal dokuya en az hasar vererek uygulanabilmektedir. Tedavi planlaması sırasında hastanın üç boyutlu bilgisayarlı tomografi kesitleri kullanılmaktadır. Işınlanacak tümör volümü ve yüksek doz radyasyondan korunması gereken sağlıklı dokular belirlenmektedir. Klasik tekniklere göre IMRT tekniği planlaması ve uygulaması biraz daha uzun sürmektedir ancak yüksek tümör kontrolü ve azalmış yan etkiler nedeniyle özellikle bazı kanserlerde tercih edilmelidir.

Günümüzde IMRT; prostat kanseri, baş-boyun kanserleri, meme kanseri, tiroid ve akciğer kanserinin yanında jinekolojik, karaciğer, beyin tümörleri, lenfoma ve sarkomların tedavisinde de kullanılmaktadır. IMRT ayrıca pediatrik tümörlerin tedavisinde de çok faydalıdır.

Medical Park Hastaneleri’nde kullanılan tüm cihazlar network ağı ile birbirine bağlı olup, veri alışverişi yapabilmektedir. Böylece tedavi sırasında oluşabilecek manuel hatalar en aza indirilmektedir.

HIPEK (Hipertermik Intraperitoneal Kemoterapi)

Hipertermik intraperitoneal kemoterapi yani HIPEK, cerrahi operasyon sırasında doğrudan karına (abdomene) uygulanan bir sıcak kemoterapi tedavi yöntemidir

Tüm vücutta dolaşan/yayılan sistemik kemoterapinin aksine, HIPEK doğrudan sadece karın içindeki (abdomendeki) kanser hücrelerine nüfuz etmektedir. Bu yöntem sayesinde, daha yüksek dozlarda kemoterapi uygulanabilmektedir. Solüsyonun ısıtılması/sıcak olması, kanser hücrelerindeki kemoterapi ilaçlarının emilim oranını yükseltmekte ve cerrahi operasyondan sonra abdomende kalan mikroskobik boyutlardaki kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Nasıl Uygulanır?

Hastalara HIPEK tedavisi uygulanmadan önce hekimler, karın içindeki (abdomendeki) görünür tümörleri sitoredüktif cerrahi operasyonla ortadan kaldırmaktadır. Tümör yükünü azaltmaya yönelik bu cerrahi operasyonlar çeşitli tekniklerle uygulanabilmektedir. Operasyon ile alınabilecek tüm tümörler alındıktan sonra kalan kanserli hücreleri ortadan kaldırmak üzere ısıtılmış steril kemoterapi solüsyonu abdomene uygulanmaktadır. Solüsyon sıcak bir banyo ısısında, yani aşağı yukarı 41 ila 42 santigrat derece sıcaklıktadır. Abdomende ortalama 1 buçuk saat kalmakta ve bu kalış kemoterapik ajanın 2 mm derinliğe nüfuz etmesini sağlamaktadır. Solüsyon daha sonra abdomenden tamamen çekilmekte ve kesi kapatılmaktadır. HIPEK, kanserin abdomende ileri derecede yayılmış haline uygulanan bir tedavi opsiyonudur.

Hangi tümörlere uygulanır?

• Apendiks tümörlerde

• Karın içine yayılmış kolorektal kanserlerde

• Over kanserlerinde

• Periton ve mezenter kanserlerinde

Avantajları nelerdir?

• Yüksek doz kemoterapiye olanak sağlamaktadır.

• Kemoterapinin konsantre halde olmasını sağlamakta ve etkisini artırmaktadır.

• Vücut genelinin kemoterapiye maruz kalmasını minimize etmektedir.

• Kemoterapi emilimini ve kanser hücrelerinin suseptibilitesini/duyarlılığını artırmaktadır.

• Kemoterapinin bazı yan etkilerini azaltmaktadır