Kolon Kanseri - Kanser Hastanesi - Medical Park

Kolon Kanseri

Sindirim sisteminde incebağırsaklardan sonra gelen yaklaşık 1,5 – 2 metre uzunluğundaki kısım kolon yani kalınbağırsaktır, bunun son 15 cm’lik bölümüne rektum adı verilir. Yaşam süresi boyunca her 50 kişiden birinde kolorektal kanser oluşmaktadır.

kanser
Risk faktörleri nelerdir?
Kalınbağırsak kanserlerinin oluşumunda bilinen belli başlı risk faktörleri şunlardır.

  • 50 yaş ve üstünde olmak
  • Ailede kalınbağırsak kanseri bulunması
  • Kişinin daha önce kalınbağırsak, meme, yumurtalık veya rahim kanseri geçirmiş olması
  • Kolonda poliplerin varlığı
  • Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi kronik iltihabi bir bağırsak hastalığının bulunması
  • Çevresel faktörler
  • Hayvansal yağ ve kırmızı etin sık tüketimi,
  • Lif’ten fakir gıdalarla beslenme,
  • Obezite,
  • Aşırı kalori alımı ve düşük fiziksel aktivite,
  • Aşırı sigara ve alkol tüketimi

Belirti ve bulguları nelerdir?

   • En önemli belirti dışkılama alışkanlığında değişme gözlenmesidir; bu ishal ya da kabızlık şeklinde olabilir
   • Dışkıda kanama bulunması
   • Dışkının kalem gibi incelmesi
   • Nedeni bilinmeyen kilo kayıpları
   • Kansızlık, kendini aşırı yorgun hissetme

Tanı nasıl konur, hangi tetkikler yapılır?

   • Dışkıda gizli kan incelemesi. (Son derece kolay bir testtir, hastanın özel kartlar üzerine alacağı küçük miktarda dışkı örnekleri laboratuarda incelenir.)
   • Radyolojik tetkikler (çift kontrastlı kolon grafisi, bilgisayarlı tomografi vb)
   • Laboratuvar tetkikleri (Kan sayımı, biyokimyasal tetkikler). Bunlar arasında CEA tetkiki kalınbağırsak kanserlerinde kanda yükselebilen ve tanıya yardımcı olan testlerden birisidir.
   • Kesin tanı için endoskopik tetkikler (rektoskopi, sigmaidoskopi, kolonoskopi) ve biyopsi (görülen lezyondan parça alınması ve patalog tarafından incelenmesi)

Tedavisi nasıldır?
Kalınbağırsak kanserlerinin standart tedavisi cerrahidir, yani tümörlü bölge çevreden bir miktar sağlam doku ve lenf düğümleriyle birlikte çıkarılır. Kolon kanserinde ameliyattan sonra hastalığın evresine göre ek, koruyucu kemoterapi uygulanır.

Rektum kanserlerinde, anüse çok yakın tümörlerde anüsü iptal etmek ve karından dışkılamaya geçmek bazen kaçınılmazdır. Ancak son yıllarda ameliyat öncesi radyoterapi ile birlikte kemoterapi uygulanması anüsün korunmasını önemli ölçüde sağlanabilmektedir.
Diğer organlara yayılmış (metastatik) hastalarda, hastanın genel durumuna, yaşına, hastalığın yaygınlık derecesine bağlı olarak her üç tedavi yöntemi (cerrahi, kemoterapi, radtoterapi) devreye girebilmekte ve hastaların yaşam süresi uzatılmaktadır. Son birkaç yılda bulunan hedefe yönelik yeni biyolojik ilaçlar (bevacizumab, cetuximab) sayesinde tedavide başarı oranı artmıştır.

Hastalıktan nasıl korunulur?
Kolon kanserine yakalanmamış bireylerin korunmasında sebze, meyve ve tahıllar gibi lifli gıdaları fazla tüketmek, yeterince kalsiyum ve D vitamini almak önerilir. Ancak bunların yanı sıra ikincil korunma önlemi olarak tarama testleri ile erken tanının ayrı bir önemi vardır.

Bunun için, hem bay hem bayan 50 yaşından başlamak üzere;

    • Her yıl dışkıda gizli kan tetkiki, 5 yılda bir rektal muayene ve rektosigmoidoskopi ya da
    • Her 10 yılda bir rektal muayene ve tam kolonoskopi veya;
    • Her 5 – 10 yılda bir çift kontrastlı kolon grafisi ve rektal muayene önerilmektedir.
    • Ailesinde kolon kanseri olan bireylerde tarama testlerine daha erken yaşta başlanmalıdır.

Kolon Kanseri ve Genetik İlişki
Yapılan çalışmalar sonrasında tüm kanserlerin yaklaşık %10’unda kalıtsal faktörlerin varlığı kanıtlanmıştır. Sık gözlenen kanserlerde yapılan genetik araştırmalarda bazı hastalarda yaşam sırasında kazanılmış genetik değişiklikler saptanmıştır. Onkogen adı verilen bu genetik bölgelerdeki değişiklikler somatik hücrelerde olmakta ve ailenin diğer bireylerine kalıtılmamaktadır. Bununla birlikte değişimin görüldüğü kişilerde kanser gelişimine neden olmaktadır.

Günümüzde; meme, over, kolon ve uterus kanserlerinin %10 unun bilinen genetik mutasyonlardan kaynaklandığı saptanmıştır.
Detaylı bilgi için: www.genetiknedir.com

Kolon Kanseri Genetik Testi:

Colorectal Cancer (CRC) testi kolon kanserinin erken tanısında kullanılan bir çeşit kan testidir. Her yıl 500.000′den fazla kişi kolon kanserinden ötürü hayatını kaybetmektedir. Akciğer kanserinden sonra en çok ölüm gözüken kanser türü yine kolon kanseridir.

CRC testi kolon kanserinin erken tanısında kullanılan kan temelli bir testtir. Verilen kan laboratuvar ortamında uzmanlar tarafından analiz edilir. Sonuç kan alımından bir kaç gün sonra (genellikle 5 iş günü sonrasında) ortaya çıkmaktadır.

Test sonucu negatif çıksa da düzenli tarama yaptırmak oldukça önemlidir. Detaylı bilgi için tıklayın

Kolon Kanseri hakkında bilgi almak için hemen başvurun!

Kullanım Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum