Tiroid Kanseri - Kanser Hastanesi - Medical Park

Tiroid Kanseri

Tiroid kanseri, tiroid bezinin hücrelerinden köken alan bir kanserdir. Bu kanser diğerlerine göre çok daha az görülür ve hastalığın seyri oldukça iyidir. Eğer doğru tanı ve tedavi uygulanırsa hastalık tamamen ortadan kaldırılabilir. Toplumda görülme sıklığı %4.2′dir. Hayat boyunca kadınlarda tiroid kanseri riski yaklaşık %0.7 erkeklerde %0.25′dir.
kanser
Kimler Risk Altında?

Tiroid kanserinin 4 tipi vardır. Bunlar; papiller, foliküler, medüller ve anaplastik tiroid kanseri olarak adlandırılır. Tiroid kanserinin en önemli belirtisi boyunda şişlik ve boyunda nodül görünümüdür. Başlıca belirti ve şikayetleri ise adem elması kemiğinin yanında şişlik, boyunda nodül, boyunda ağrısız şişlik, ses kısıklığı, zor konuşma, boyunda büyümüş lenf nodülü, seste değişiklikler, zor nefes alma, zor yutkunmadır.

Tiroid Kanserinde Erken Teşhis, Tedavi ve Check-Up

Cerrahi operasyondan sonra geriye kalan tiroid dokusunun ve olası kanser yayılımlarının ortadan kaldırılması için yüksek dozda iyot verilmektedir. Bu tedavi özel bir tedavi olduğundan ancak özel donanımlı tedavi odası olan merkezlerde yapılabilmektedir.  Amaç hastalar vasıtasıyla radyoaktivitenin kontrolsüz bir biçimde çevreye bulaşmasını engellemektir. Hastalar bu odada kaldıkları sürece yaşantılarına normal olarak devam edebilirler. Hastalar hergün düzenli kontrollerden geçirilerek vücutlarında bulunan radyoaktivite miktarı ölçülür. Taburcu olmalarına engel teşkil etmeyecek bir seviyeye ulaşıldığında hastalar evlerine gidebilirler.

Tiroid Kanseri hakkında bilgi almak için hemen başvurun!

Kullanım Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum